Технология на предлагането на недвижими имоти в София от собственик

имоти софия от собственикПри предлагане на недвижими имоти в София от собственик има известни технологични подробности, с които е по-добре продавачите да са запознати предварително. Особено ако са решили да преминат от оферирането до финализирането на сделката сами, без навигацията на професионалист.

Първото, което е нужно при предлагане на имоти от собственик в София – изрядна документация и то по възможност набавена предварително. В този бизнес времето за реакция е от съществено значение. Стандартните задължителни документи за които всички знаем са: Кадастрастрална схема и скица на имота от Службата по Геодезия Картография и Кадастър, Данъчна оценка от Службата по местни данъци и такси, Удостоверение за липса на тежести от Агенцията по вписванията. Освен тях, има и някой други, които са важни и породени от специфичността на конкретния имот: Удостоверение за местонахождение, Удостоверение за идентичност на адрес, Протокол за делба, Удостоверение за наследници, Декларация за гражданство и гражданско състояние, Декларация за липса на данъчни задължения към държавата, Удостоверение за сключен граждански брак (Съдебно решение за развод), Декларация за съгласие за продажба от другия от съпрузите, Декларация за отказ от право на ползване.

Друго съществено условие за успешна реализация на сделка с недвижими имоти в София от собственик правилното ценообразуване. Основните критерии с които трябва да се съобразим са: местоположение на имота, тип строителство, площ, предназначение, статут, година на изграждане, етажност, изложение, вътрешно разпределение, обзавеждане, оборудване, преходност, инфраструктура на района, състояние на общи части, близост до обществено значими обекти, наличие на скосявания, асансьор, паркоместа и мн.др. Изготвянето на професионален пазарен анализ на конкретен имот Би увеличило шансовете Ви за реализаране на продажба до 80%.

След като имотът е обявен за продажба, следва организирането на огледи с потенциални клиенти. Организирането на огледи е изключително важен процес, който изисква наличието на свободно време във всеки момент от деня. При оглед е важен дори изборът на маршрут. Правилното представяне на имота с изтъкване на всички негови предимства, е в основата на постигане на възможно най-справедливата цена за имота Ви. Търговските преговори също са един от най-важните елементи за успешната продажба. Обект на преговори обичайно са цената, размерът на капарото, срокът за покупка, заплащането на разходите по сделката, влизането във владение на имота, избор на нотариус и много други.

И накрая след уточняването и на последната подробност е необходимо да ангажирате адвокат или специалист, които да прегледа обстойно документите, подписаните договори и нотариални актове, за да се убедите дали всичко е направено законосъобразно.

 

Подобни статии от други сайтове
17/03/2015 Недвижими имоти в София от собственик - истината за „собствениците”?
Интернет пространството е преситено с всякакъв вид информация, в това число и с обяви за имоти. Като цяло тези предложения са в огромен размер, макар че не всички купувачи и наематели разчитат на осведомяване от такъв тип. Или поне не винаги се доверяват на обяви за недвижими имоти в София от собственик. Колосалното...
17/03/2015 Лесни трикове за повишаване на цената на недвижими имоти в София от собственик
При офериране на недвижими имоти в София от собственик директно е хубаво да се използва пълния потенциал на имота, за да се обоснове и исканата цена. Много често собствениците не са наясно с правилното ценообразуване. Особено ако в процеса на създаване на реквизитите по офертата се доверят само на средно статистичес...
17/03/2015 Запазва се интересът към недвижими имоти в София от собственик
Традиционни са сделките с недвижими имоти в София от собственик. Пазарът в българската столица е развит добре. На него се оферира разнообразна собственост. Градът винаги е привличал със стратегическото си разположение, природните дадености и добрите възможности за реализация. Особено бързо е неговото развитие след о...
17/03/2015 Стабилен е пазарът на недвижими имоти в София от собственик
Сделките с недвижими имоти в София от собственик запазват дела си, въпреки че на пазара има достатъчно посредници. Градът се развива динамично. Освен столица на България, той е и най-големият в страната. Според данните от последното преброяване в него живеят близо 1,3 милиона души. Броят им непрекъснато се увеличава...
17/03/2015 Недвижими имоти в София от собственик – инвестиция без рискове
Търсенето на недвижими имоти в столицата е непрестанно. Добрата перспектива на подобна собственост е основната причина за покупката им. Не само български, но и чудждестранни предприемачи влагат средства в имоти в София. Като страна – член на Европейския съюз – цените в столицата са доста по-ниски, в срав...
Подобни статии от този сайт